Vrae wat dikwels gevra word

Kyk ook asseblief na ons webjoernaal waar jy nog verdere vrae sal vind.

Wanneer jy 'n vergadering skep stuur AgreeDo 'n e-pos aan al die deelnemers. Hierdie e-pos bevat 'n aanhangsel wat in jou Outlook of Lotus Notes kalender vertoon word.