Sekuriteit

Is my data veilig op AgreeDo?

Ja. AgreeDo maak gebruik van die aller beste tegnologie beskikbaar om te verseker dat al jou sensitiewe vergaderings data veilig is streng vertroulik gehou word.

Sekuriteitskenmerke

Ons het die volgende sekuriteitsmaatreëls onderneem om jou data se veiligheid te verseker:

  • HTTPS-enkripsie: Toegang tot AgreeDo kan slegs deur middel van 'n geëinkripteerde HTTPS-verbinding verkry word. Alle kommunikasie tussen jou rekenaar en ons bedieners word by verstek geëinkripteer. Jou webblaaier sal ‘n slot-ikoon vertoon om aan te toon dat die verbinding geëinkripteer is
  • Toegangsregte: alle vergaderings deur jou geskep verleen by verstek toegang aan persone soos deur jou gespesifiseer en niemand anders kan toegang kry nie. Jy kan ook maklik deelnemers by voeg of verwyder ten einde toegang tot jou vergaderings te beheer.
  • Wagwoord beskermde vergaderings: Indien jy 'n openbare vergadering skep, kan jy 'n wagwoord spesifiseer, wat dan vereis sal word voordat toegang tot vergadering verleen sal word.
  • Gemodereerde vergaderings: gemodereerde vergaderings kan slegs deur die persoon wat die vergadering geskep het gewysig word. Alle ander deelnemers kan slegs die die vergadering besigtig en kommentaar by voeg.
  • Geslote vergaderings: Ten einde te verseker dat daar geen wysigings aan 'n vergadering aangebring word nie kan dit gesluit word waarna dit slegs besigtig kan word.